Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
geometri_icon

Vinklar och parallella linjer på Högskoleprovet

Sammanfattning Vinklar och parallella linjer på Högskoleprovet

vertikalvinklar

Sidovinklar

Två närbelägna vinklar kallas sidovinklar.

komplementvinkel

supplementvinkel

explementvinkel

Vinklar och parallella linjer introduktion

I det här kapitlet går vi igenom de vinklar ($v_1$ till $v_8$ i figuren) som uppkommer i samband med att en linje (transversalen $L$ i figuren) skär två parallella linjer ($L_1$ och $L_2$ i figuren).

vinklar och parallella linjer

Det är inte viktigt att kunna namnen på alla vinklar, dock är det viktigt att känna igen vinklarna och känna till villkoren för att bestämma dem.

Vertikalvinklar

vertikalvinklar

Då två parallella linjer skärs av en transversal bildas åtta vinklar. Vinklarna $v_1$ till $v_8$ i figuren. Vinklarna $v_1$ och $v_2$ är exempel på vertikalvinklar. Vertikalvinklar är lika stora, dvs:

Likbelägna vinklar

likbelägna vinklar

Vinklarna $v_1$ och $v_2$ är exempel på likbelägna vinklar. Likbelägna vinklar är lika stora.

Omvänt gäller att om likbelägna vinklar är lika stora så är linjerna $L_1$ och $L_2$ parallella

Alternatvinklar vid parallella linjer

alternatvinklar

Vinklarna $v_1$ och $v_2$ samt $v_3$ och $v_4$ är exempel på alternatvinklar. Alternatvinklar vid parallella linjer är lika stora. Dvs $v_1 = v_2$ och $v_3 = v_4.$

Omvänt gäller att om alternatvinklarna är lika stora så är linjerna $L_1$ och $L_2$ parallella

Supplementvinklar

supplementvinklar

Vinklar som tillsammans bildar en summa av $180^o$ kallas supplementvinklar. Vinklarna $v_1 + v_2 = 180^o.$

Exempel: Vinklar och Parallella Linjer 1

Linjerna $L_1$ och $L_2$ är parallella och skärs av linjen $L.$ Vad är vinklarna $\boldsymbol{x, y, z?}$

vinklar och parallella linjer 2

Svar: $x = 46^o, y = 134^o, z = 46^o.$

Exempel: Vinklar och Parallella Linjer 2

Linjerna $L_1$ och $L_2$ är parallella. Vad är vinkeln $\boldsymbol{x}$ i triangeln $\boldsymbol{ABC?}$

vinklar och parallella linjer 3

Svar: $x = 79^o.$

Exempel: Vinklar och Parallella Linjer 3

Linjerna $L_1$ och $L_2$ är parallella. Vad är vinkeln $\boldsymbol{x}$ i triangeln $\boldsymbol{ABC?}$

vinklar och parallella linjer 4

Svar: $x = 55^o.$

Exempel: Vinklar och Parallella Linjer 4

Linjerna $L_1$ och $L_2$ är parallella. I triangeln $ABC$ är $AB = BC.$ Vad är vinkeln $\boldsymbol{x?}$

vinklar och parallella linjer 5

Svar: $x = 152^o.$

Exempel: Vinklar och Parallella Linjer 5

Linjerna $L_1$, $L_2$ och $L_3$ är parallella. Vad är vinkeln $\boldsymbol{x?}$

vinklar och parallella linjer 5

Lösning:

vinklar och parallella linjer 5

Svar: $x = 105^o.$

Exempel: Vinklar och Parallella Linjer 6

Linjerna $L_1$ och $L_2$ är parallella och triangeln $ABC$ är likbent. Vad är vinkeln $\boldsymbol{x?}$

vinklar och parallella linjer 5

Lösning:

vinklar och parallella linjer 5

Svar: $x = 71^o.$
Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu