Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
kartor_icon

Kartor på Högskoleprovet

Sammanfattning Kartor på Högskoleprovet

karta-exempel

Generellt om kartor

På de flesta kartor finner vi karttitel, kartskala, förklaring av kartsymboler och norrpil. De mest förekommande kartorna är politiska kartor, fysiska kartor, topografiska kartor, klimatkartor, ekonomiska kartor och tematiska kartor. För att lyckas på högskoleprovet behöver du förstå kartans innebörd, dra slutsatser om riktningar och väderstreck, räkna ut sträckor med hjälp av kartskala och tolka kartsymboler.

Longitud och latitud

Jordens är indelad efter longituder (längdgrader i öst-västlig riktning) och latituder (breddgrader i nord-sydlig riktning) vilket formar ett rutnät. Du kanske har hört talas om GPS-position? Det man menar då är att alla platser på jorden har en unik longitud och latitud som anger var någonting befinner sig. Longituden löper parallellt med ekvatorn och utgår från den sk. Greenwichmeridianen. Latituden talar om för oss hur långt söder eller norr om ekvatorn en punkt på jordytan är belägen.

Väderstreck

väderstreck

De fyra vanligaste väderstrecken som vi använder är norr eller nord (N), söder eller syd (S), öster, öst eller ost (O) och väster eller väst (V). Norr anger riktningen mot nordpolen och söder riktningen mot sydpolen. På de flesta kartor är norr uppåt på kartan alternativt används norrpil som visar riktningen mot norr på kartan. Dessa fyra väderstreck kallas också kardinalstrecken och har $\frac{360}{4}$ = 90° mellanrum.

Då man vill ha större noggrannhet kan man använda interkardinalstrecken och anger då riktningen mellan kardinalstrecken. Vi får då fyra ytterligare riktningar nordost (NO), sydost (SO), sydväst (SV) och nordväst (NV). Som vi visar i figuren ovan görs ofta ytterligare en indelning och vi får nordnordost (NNO), ostnordost (ONO), ostsydost (OSO), sydsydost (SSO), sydsydväst (SSV), västsydväst (VSV), västnordväst (VNV) och nordnordväst (NNV). Totalt alltså 16 väderstreck med $\frac{360}{16}$ = 22,5° mellanrum.

Exempel: Väderstreck

Utgående från de 16 väderstrecken och kartan nedan. Vi befinner oss i Vetlanda. I vilket väderstreck är A. Växjö, B. Värnamo, C. Jönköping, D. Tranås, E. Västervik, F. Oskarshamn och G. Nybro.

karta 1

Svar:
 1. Söder eller sydsydväst
 2. Sydväst
 3. Nordväst
 4. Norr
 5. Nordost eller ostnordost
 6. Öster eller ostsydost
 7. Sydost

Kartskala

I kapitlet Omkrets, area och volym gick vi igenom längdskala. Då vi gör en avbildning av ett föremål på exempelvis ett papper i naturlig storlek är avbildningen lika stor i verkligheten som på pappret. Detta betecknas 1:1. I kartor behöver vi ofta göra förminskningar:

Då en avbildning görs större på pappret än vad den är i verkligheten gör vi en förstoring.

På högskoleprovet får vi ofta en skala inritad på en karta och vi får frågor om avståndet. Vi behöver då använda linjal, mäta avståndet och sedan omvandla det enligt kartskalan. Vi behöver vara noggranna med att notera om frågan gäller avståndet fågelvägen eller längs en väg.

Exempel: Kartskala

Du befinner dig vid skuran More Kastells ostligaste punkt och ska bege dig till Lindåssjön. Hur långt är det fågelvägen, och i vilken riktning ska du gå?

karta 2

Vi noterar norrpilen på kartan, kartskalan och att frågan gäller fågelvägen. Vi hittar More Kastells ostligaste punkt och mäter avståndet till Lindåssjön, vilket vi mäter till 18 cm på vår linjal. Därefter mäter vi kartskalan till 2 cm. Det går alltså $\frac{18}{2}$ = 9 kartskalor på sträckan mellan More Kastells ostligaste punkt och Lindåssjön och då en kartskala är lika med 5 km så kan vi beräkna avståndet till $9\cdot5$ km = 45 km.

VIKTIGT! Beroende på utskrift och hur vi mäter så kan din mätning skilja sig från vår. Det viktiga är att du mäter avståndet och kartskalan på samma sätt.

Därefter är det riktningen, vilket vi med hjälp av vår kompasstjärna i början på kapitlet tar ut till västnordvästlig riktning.

Svar: 45 km, västnordvästlig riktning.

Kartsymboler

Som vi beskrev inledningsvis finns det flera olika sorters kartor och uppgifterna på högskoleprovet är många gånger temakartor inom ett stort antal områden. Det är viktigt att utgå från kartans titel, karskala och symboler för att förstå kartan och lösa uppgifterna.

Exempel: Kartsymboler

Vilka etniska grupper har den största geografiska utbredningen inom området med nomadjordbruk?

 1. Oromo och Sidama
 2. Oromo och Somali
 3. Somali och "Övriga etniska grupper"
 4. Oromo och "Övriga etniska grupper"

karta 3

Vi studerar kartan med titeln Etniska grupper. I förklaringsrutan känner vi igen svarsalternativen. Då vi ska jämföra storleksordningen av svarsalternativ är det bra att gå igenom vart och ett av svarsalternativen:

 1. Oromo och Sidama: Oromo och Sidama finner vi längst söderut på kartan och de täcker cirka $\frac14$ av kartan.
 2. Oromo och Somali: Somali hittar vi längst österut på kartan och det är den största gruppen. Totalt täcker grupperna uppskattningsvis $\frac13$ av kartan.
 3. Somali och "Övriga etniska grupper": Övriga etniska grupper täcker en halvring runt Etiopien och är uppskattningsvis den näst största gruppen efter somali. Vi drar därför slutsatsen att detta svarsalternativ är störst. För att vara säkra undersöker vi även svarsalternativ D.
 4. Oromo och "Övriga etniska grupper". Somali är större än Oromo och vi drar därför slutsatsen att d är mindre än c..
Svar: C. Somali och "övriga etniska grupper"
Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu