Hem Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Allarätt.nu Högskoleprovet Logotype
HÖGSKOLEPROVET

Allarätt.nu Högskoleprovet LogotypeHÖGSKOLEPROVET

Högskoleprovet - Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!

 

 STARTA ÖVNINGSPROV navigate_next 
    Instagram   
 STARTA ÖVNINGSPROV navigate_next 

Allt du Behöver Veta om Högskoleprovet

Så många skriver Högskoleprovet

Högskoleprovet utfördes första gången 1977 och har sedan dess genomförts två gånger per år, en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Rekordantalet deltagare är från 2014 och vårterminen då 88 193 anmälde sig till Högskoleprovet. I genomsnitt skriver cirka 90% av de som anmäler sig högskoleprovet. Grafen nedan visar antal anmälda till högskoleprovet år 2000 till år 2020.

Högskoleprovets provpass, delprov och uppgifter

Högskoleprovet består av fem provpass. Tiden för varje provpass är 55 minuter långt. Ett av provpassen är ett utprovningspass, vilket inte räknas in i ditt resultat. Vilket provpass som är utprovningspass är i förväg hemligt. Varje provpass består av 40 uppgifter och hela Högskoleprovet totalt 200 uppgifter varav 160 av dessa är bidragande till resultatet.

Alla uppgifter på provet är lika viktiga

I rättningsprocessen blir ditt prov normerat. Det betyder att det i förväg inte går att avgöra viktningen av varje fråga. Du får heller ingen annan feedback från Universitets- och högskolerådet (UHR), som ansvarar för att ta fram högskoleprovet samt för rättningen av högskoleprovet, än ditt sammanlagda resultat. I klartext - På provdagen för Högskoleprovet ska du lägga lika stor uppmärksamhet på alla provpass och på alla uppgifter.

Högskoleprovets åtta delprov

På Högskoleprovet finns åtta delprov. Hälften av delproven är kvantitativa och hälften verbala. 2011 gjordes en förändring av Högskoleprovet. Det här är skälet till att du inte kan hitta alla åtta nuvarande delprov om du går igenom Högskoleprov som är äldre än hösten, 2011. Delproven MEK, XYZ och KVA infördes. Delprovet ORD halverades från 40 till 20 uppgifter, NOG minskades från 22 till 12 uppgifter och DTK utökades från 20 till 24 uppgifter. Delprovet LÄS fick fortsatt 20 uppgifter, men två av de fem texter som används kortades betydligt. Det sammanlagda antalet uppgifter ökade därmed från 122 till 160 (utprövningsfrågorna oräknade).

Högskoleprovets kvantitativa delprov

Högskoleprovets verbala delprov

Matematiken på Högskoleprovet

Delproven XYZ, KVA och NOG utgår från gymnasiets Matematik A och områdena (kallat matematikböckerna på AllaRätt.nu) aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. På AllaRätt.nu kan du träna på uppgifter från dessa böcker och därigenom vara säker på att du bemästrar var och en av dessa. Vi har även samlat pedagogiska förklaringar, relevanta exempel och enkla lösningar till all matte du behöver för att lyckas på högskoleprovet. Fördelning av Högskoleprovets uppgifter inom XYZ, KVA och NOG och de olika matematikböckerna och matematikkapitel finner du i grafen nedan:

Resultat på Högskoleprovet

Sedan hösten 2016 publiceras officiella facit några dagar efter provdagen. Antalet rätt man får kan jämföras med normeringstabellerna för att se sitt normerade resultat. Normeringstabellerna för det specifika provet släpps generellt sett fyra veckor efter provet. Det individuella normerade resultatet – poängen – presenteras i regel en vecka efter normeringstabellerna och kan hämtas på högskoleprovets anmälningssida: https://www.hogskoleprov.nu/

Råpoäng, normerad poäng och provresultat

Antalet rätt på provet kallas "råpoäng" och normeras till en skala mellan 0,00 och 2,00, med 0,05 steg. Omkring 0,1 % av provtagarna tilldelas 2,00, vilket är det bästa resultatet. Vanligtvis krävs minst 145–150 poäng av 160 för att få 2,00. Den genomsnittliga normerade poängen för testet ligger vanligen runt 0,87 och standardavvikelsen är cirka 0,40, vilket resulterar i att ungefär två tredjedelar av testdeltagarna får ett resultat i intervallet 0,50–1,30 och att 95 % får ett resultat mellan 0,20 och 1,70. Dessa normerade poäng är det resultat man använder för att söka utbildningar med. Sedan vårterminen 2017 är inga provresultat från högskoleprovet såsom det var utformat innan 2011 längre giltiga för antagning.

Exempel på vilka högskolepoäng som krävdes för att komma in på olika utbildningar runt om i landet

Utbildning Lärosäte HT2019 (HP) Antal antagna (Reserver)
Juristprogrammet Lunds Universitet 1,55 56 (2 319)
Civilingenjör industriell ekonomi Chalmers Tekniska Högskola 1,80 36 (752)
Läkarprogrammet Karolinska Institutet 1,70 108 (2 608)
Psykologprogrammet Karolinska Institutet 1,60 50 (1 394)
Kandidatprogram i journalistik Lunds Universitet 0,65 22 (3)
Sjuksköterskeprogrammet Lunds Universitet 0,70 20 (65)
Civilekonomprogrammet Umeå Universitet 0,95 100 (207)
Dietistprogrammet Göteborgs Universitet 1,20 21 (207)
Kandidatprogrammet i Business and Economics Handelshögskolan Stockholm 1,80 17 (405)
Kandidatprogram i Human Resources Linköpings Universitet 1,10 19 (301)

Planera din tid på Högskoleprovet

Värt att tänka på: Du får inte minuspoäng för felaktigt svar på högskoleprovet! Det är alltså smart att svara på alla frågor. Kan du dessutom planera din tid på ett bra sätt i förberedelserna - så är det ännu större chans att du gör ett bra resultat. UHR har tagit fram rekommendationer för hur mycket tid man bör lägga på varje delprov. Följer man UHRs rekommendationer så hinner man göra alla uppgifter inom provets tidsgräns.

Tidsträna på AllaRätt.nu

På allarätt.nu kan du sätta upp övningsproven så att de följer rekommenderade tider för Högskoleprovet och UHR. Du kan alltså testa att genomföra ett identiskt prov som gjorts tidigare med exakt samma tidskrav som då. Därmed får du direkt feedback om du hinner göra klart uppgifterna inom tidskravet, eller om du behöver öva upp din snabbhet. Välj Rekommenderad under rubriken TidskravÖvningsprov här på sidan!

Tidsrekommendationer för Högskoleprovet

Delprov Antal uppgifter på ett
Högskoleprov (exkl Övningsprov)
Antal övningsuppgifter
på allarätt.nu
UHRs Rek tid på ett provpass UHRs Tidsrekommendation
per uppgift
Tid som du kan förbereda dig
med Övningsprov från allarätt.nu
XYZ 24 408 24 minuter 1 minut per uppgift 408 minuter
KVA 20 340 20 minuter 1 minut per uppgift 340 minuter
NOG 12 204 20 minuter 1 minut och 40 sekunder per uppgift 320 minuter
DTK 24 408 46 minuter 1 minut och 55 sekunder per uppgift 782 minuter
ORD 20 440 6 minuter 18 sekunder per uppgift 126 minuter
LÄS 20 340 44 minuter 2 minuter och 12 sekunder per uppgift 748 minuter
MEK 20 340 16 minuter 48 sekunder per uppgift 272 minuter
ELF 20 340 44 minuter 2 minuter och 12 sekunder per uppgift 748 minuter
Summa: 160 uppgifter 2 820 uppgifter 220 minuter 1 minut och 23 sekunder per uppgift 63 timmar eller 2,5 dygn
Delprov Tidsrek. Tid per uppg
XYZ 24 min för 24 uppg 1 minut per uppg
KVA 20 min för 20 uppg 1 minut per uppg
NOG 20 min för 12 uppg 1:40 minut per uppg
DTK 46 min för 24 uppg 1:55 minut per uppg
ORD 6 min för 20 uppg 18 sek per uppg
LÄS 44 min för 20 uppg 2:12 minut per uppg
MEK 16 min för 20 uppg 48 sek per uppg
ELF 44 min för 20 uppg 2:12 minut per uppg
Summa: 220 min för 160 uppg 1:23 minut per uppg