Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
aritmetik_icon

Potensregler på Högskoleprovet

Sammanfattning Potensregler på Högskoleprovet

PotensregelExempel
$a^x\cdot a^y = a^{x+y}$ $2^3\cdot 2^4 = 2^{3+4}=2^7=128$
$\frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$ $\frac{2^5}{2^3}=2^{5-3}=2^2=4$
${({a}^{x})}^{y}={a}^{x\cdot y}$ ${({2}^{3})}^{2}={2}^{3\cdot 2}=2^6=64$
${(a\cdot b)}^{x}={a}^{x}\cdot {b}^{x}$ $144=12^2={(3\cdot 4)}^{2}={3}^{2}\cdot {4}^{2}$
$\left ( \frac{a}{b} \right )^x=\frac{a^x}{b^x}$ $\frac{4^3}{2^3}=\left ( \frac{4}{2} \right )^3=2^3=8$
$a^{-x}=\frac{1}{a^x}$ $2^{-3}=\frac{1}{2^3}=\frac{1}{8}$
${a}^{0}=1$ ${10}^{0}=1$

Potens, bas och exponent

Talet 3 · 3 · 3 · 3 kan vi skriva som 34 och utläses tre upphöjt till fyra. Man säger då att man skriver talet på potensform. Talet tre kallas bas och talet fyra kallas exponent.
$$bas^{exponent}=potens$$

Tiopotenser (Grundpotensform)

Tiopotenser eller grundpotensform som det också kallas är en potens med basen 10, exempelvis:

Tiopotenser som är mindre än 1 skrivs med negativ exponent. Exempelvis:

Potensreglerna

De sju potensreglerna använder vi för att beräkna uppgifter med potenser. Var alltid noggrann med att kontrollera förutsättningarna för att använda potensreglerna, exempelvis att du har samma bas då du multiplicerar potenser:

  1. Multiplikation av potenser: $a^x\cdot a^y = a^{x+y}$
  2. Division av potenser: $\frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$
  3. Potens av potenser: ${({a}^{x})}^{y}={a}^{x\cdot y}$
  4. Potens av en produkt: ${(a\cdot b)}^{x}={a}^{x}\cdot {b}^{x}$
  5. Potens av en kvot: $\left ( \frac{a}{b} \right )^x=\frac{a^x}{b^x}$
  6. Potens med negativ exponent: $a^{-x}=\frac{1}{a^x}$
  7. Potens med exponenten noll: ${a}^{0}=1$

Multiplikation av potenser

För potenser som har samma bas gäller potensregeln
ax · ay = ax + y.

Exempel: Multiplikation av Potenser 1

Beräkna 42 · 43

42 · 43 = 42 + 3 = 45

Svar: 45

Exempel: Multiplikation av Potenser 2

Skriv om (4 · 4) · (4 · 4 · 4) på potensform

(4 · 4) · (4 · 4 · 4) = 42 · 43 = 42 + 3 = 45

Svar: 45

Division av potenser

Vid division av potenser som har samma bas gäller: $\frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$

Exempel: Division av Potenser 1

Beräkna $\frac{6^4}{6^2}$

$\frac{6^4}{6^2}=6^{4-2}=6^2$

Svar: $6^2$

Exempel: Division av Potenser 2

Skriv om $\frac{6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6}{6 \cdot 6}$ på potensform

$\frac{6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6}{6 \cdot 6} = \frac{6^4}{6^2} = 6^{4-2}=6^2$

Svar: 62

Potens av potenser

Potens av en potens kan skrivas (ax)y = ax · y.

Exempel: Potens av en Potens

Beräkna (72)3

(72)3 = 72 · 3 = 76

Svar: 76

Potens av en produkt

Potens av en produkt kan skrivas (a · b)x = ax · bx.

Exempel: Potens av en Produkt

Beräkna (7 · 6)3

(7 · 6)3 = 73 · 63

Svar: 73 · 63

Potens av en kvot

Potens av en kvot kan skrivas $\left(\frac{a}{b}\right)^x=\frac{a^x}{b^x}$.

Exempel: Potens av en Kvot

Beräkna $\left(\frac{7}{5}\right)^3=\frac{7^3}{5^3}$.

Svar: $\frac{7^3}{5^3}$

Potens med negativ exponent

Potens med negativ exponent kan skrivas $a^{-x}=\frac{1}{a^x}$.

Exempel: Potens med Negativ Exponent

Skriv talet 4-3 som en kvot

4-3 = $\frac{1}{4^3}$

Svar: $\frac{1}{4^3}$

Potens med exponenten noll

Potenser med exponenten noll är lika med ett:
$a^0= 1$

Bestäm exponenter i tal med olika bas

Viktigt att tänka på är vilka förutsättningar som finns för att använda potensreglerna. En vanlig uppgift består i att bestämma exponenterna x och y för olika baser. Ibland kan vi lösa dessa uppgifter genom att byta bas, vilket vi visar i nästa uppgift.

Exempel: Bestäm exponenter i tal med olika bas

2x · 4y = 16
Vad är x + 2y?

Enligt potensreglerna:
2x · 4y = 2x · 22y = 2x + 2y

16 = 2 · 2 · 2 · 2 = 24

Vi har då:

2x + 2y = 24

Och sätter exponenterna i vänsterledet resp. högerledet lika:

x + 2y = 4

Viktigt att tänka på är att potensreglerna för multiplikation, division och potens av potens enbart gäller då vi har samma bas!

Svar: x + 2y = 4

Exempel: Bestäm exponenter i tal med olika bas 2

3x - y = 12 vad är $\large{\frac{8^x}{2^y}}$?

Enligt potensreglerna:

$8^x=(2^3)^x=2^{3x}$ och $\frac{1}{2^y}=2^{-y}$

$\large{\frac{8^x}{2^y} = \frac{2^{3x}}{2^y}=2^{3x-y}=2^{12}}$

Svar: $2^{12}$

Potensreglerna, summering

PotensregelSkrivs som
Multiplikation av potenser $a^x\cdot a^y = a^{x+y}$
Division av potenser $\frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$
Potens av en potens ${({a}^{x})}^{y}={a}^{x\cdot y}$
Potens av en produkt ${(a\cdot b)}^{x}={a}^{x}\cdot {b}^{x}$
Potens av en kvot $\left ( \frac{a}{b} \right )^x=\frac{a^x}{b^x}$
Potens med negativ exponent $a^{-x}=\frac{1}{a^x}$
Potens med exponenten noll ${a}^{0}=1$
Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu