Hem Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Allarätt.nu Högskoleprovet Logotype
HÖGSKOLEPROVET

Allarätt.nu Högskoleprovet LogotypeHÖGSKOLEPROVET

Högskoleprovet - Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!

 

 STARTA ÖVNINGSPROV navigate_next 
 STARTA ÖVNINGSPROV navigate_next 
aritmetik_icon

Potensregler på Högskoleprovet

Sammanfattning Potensregler på Högskoleprovet

PotensregelExempel
$a^x\cdot a^y = a^{x+y}$ $2^3\cdot 2^4 = 2^{3+4}=2^7=128$
$\frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$ $\frac{2^5}{2^3}=2^{5-3}=2^2=4$
${({a}^{x})}^{y}={a}^{x\cdot y}$ ${({2}^{3})}^{2}={2}^{3\cdot 2}=2^6=64$
${(a\cdot b)}^{x}={a}^{x}\cdot {b}^{x}$ $144=12^2={(3\cdot 4)}^{2}={3}^{2}\cdot {4}^{2}$
$\left ( \frac{a}{b} \right )^x=\frac{a^x}{b^x}$ $\frac{4^3}{2^3}=\left ( \frac{4}{2} \right )^3=2^3=8$
$a^{-x}=\frac{1}{a^x}$ $2^{-3}=\frac{1}{2^3}=\frac{1}{8}$
${a}^{0}=1$ ${10}^{0}=1$

Potens, bas och exponent

Talet 3 · 3 · 3 · 3 kan vi skriva som 34 och utläses tre upphöjt till fyra. Man säger då att man skriver talet på potensform. Talet tre kallas bas och talet fyra kallas exponent.
$$bas^{exponent}=potens$$

Tiopotenser (Grundpotensform)

Tiopotenser eller grundpotensform som det också kallas är en potens med basen 10, exempelvis:

Tiopotenser som är mindre än 1 skrivs med negativ exponent. Exempelvis:

Multiplikation av potenser

För potenser som har samma bas gäller potensregeln
ax · ay = ax + y.

Exempel: Multiplikation av Potenser 1

Beräkna 42 · 43

42 · 43 = 42 + 3 = 45

Svar: 45

Exempel: Multiplikation av Potenser 2

Skriv om (4 · 4) · (4 · 4 · 4) på potensform

(4 · 4) · (4 · 4 · 4) = 42 · 43 = 42 + 3 = 45

Svar: 45

Division av potenser

Vid division av potenser som har samma bas gäller: $\frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$

Exempel: Division av Potenser 1

Beräkna $\frac{6^4}{6^2}$

$\frac{6^4}{6^2}=6^{4-2}=6^2$

Svar: $6^2$

Exempel: Division av Potenser 2

Skriv om $\frac{6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6}{6 \cdot 6}$ på potensform

$\frac{6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6}{6 \cdot 6} = \frac{6^4}{6^2} = 6^{4-2}=6^2$

Svar: 62

Potens av potenser

Potens av en potens kan skrivas (ax)y = ax · y.

Exempel: Potens av en Potens

Beräkna (72)3

(72)3 = 72 · 3 = 76

Svar: 76

Potens av en produkt

Potens av en produkt kan skrivas (a · b)x = ax · bx.

Exempel: Potens av en Produkt

Beräkna (7 · 6)3

(7 · 6)3 = 73 · 63

Svar: 73 · 63

Potens av en kvot

Potens av en kvot kan skrivas $\left(\frac{a}{b}\right)^x=\frac{a^x}{b^x}$.

Exempel: Potens av en Kvot

Beräkna $\left(\frac{7}{5}\right)^3=\frac{7^3}{5^3}$.

Svar: $\frac{7^3}{5^3}$

Potens med negativ exponent

Potens med negativ exponent kan skrivas $a^{-x}=\frac{1}{a^x}$.

Exempel: Potens med Negativ Exponent

Skriv talet 4-3 som en kvot

4-3 = $\frac{1}{4^3}$

Svar: $\frac{1}{4^3}$

Potens med exponenten noll

Potenser med exponenten noll är lika med ett:
$a^0= 1$

Sammanfattning potensregler

PotensregelSkrivs som
Multiplikation av potenser $a^x\cdot a^y = a^{x+y}$
Division av potenser $\frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$
Potens av en potens ${({a}^{x})}^{y}={a}^{x\cdot y}$
Potens av en produkt ${(a\cdot b)}^{x}={a}^{x}\cdot {b}^{x}$
Potens av en kvot $\left ( \frac{a}{b} \right )^x=\frac{a^x}{b^x}$
Potens med negativ exponent $a^{-x}=\frac{1}{a^x}$
Potens med exponenten noll ${a}^{0}=1$