Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
tabeller_icon

Tabeller på Högskoleprovet

Sammanfattning Tabeller på Högskoleprovet

tabell-exempel

Generellt om tabeller

Tabeller är uppbyggda med rader, kolumner och celler.

Kolumn AKolumn BKolumn C
Rad 1CellCellCell
Rad 2CellCellCell
Rad 3CellCellCell

Summan av data i en rad kallas radsumma, motsvarande för kolumnen är kolumnsumma och totalen för hela tabellen tabellsumma. Tabeller används för att visualisera och strukturera information från en datamängd. Datakällan för ett diagram är oftast skriven i tabellformat med kategorier för respektive axel. Tabeller är bättre än diagram för att detaljera data, men sämre för att skapa överblick och visuellt identifiera trender. Uppgifterna på Högskoleprovet med tabeller består ofta av stora mängder information. Många gånger kan vi behöva göra överslagsberäkning för att beräkna radsummor, kolumnsummor och tabellsumma.

Frekvenstabeller

Frekvens i statistiksammanhang betyder förekomst, alltså hur många gånger något har inträffat. Frekvenstabeller visar hur ofta något inträffat utgående från tabellens kategorier. I frekvenstabeller är summan av alla kolumner lika med summan av alla rader. Vi kallar detta mått tabellsumma.

Studerar spanskaStuderar franskaTotalt
Årskurs 8181634
Årskurs 9201030
Totalt382664

Utgående från tabellen ovan kan vi dra flera slutsatser:

Relativ frekvens

I frekvenstabeller förekommer ofta relativ frekvens vilket är lika med frekvensen delat med det totala antalet händelser. Vi får då ett mått på andelen eller procenten av helheten ("det hela", som beskrivs i kapitlet om Procent, promille och ppm). Vi måste alltid skilja på "det hela", dvs. om vi med den totala frekvensen menar radsumman (alla elever i årskurs 8, respektive årskurs 9 i vårt exempel) eller kolumnsumman (alla elever som studerar spanska, respektive franska) eller tabellsumman (alla elever i årskurs 8 och 9 som studerar spanska eller franska).

Som du ser i exemplet varierar "det hela", dvs nämnaren i beräkningen av andel beroende på vad det är vi beräknar.

Exempel: Frekvenstabeller

a. Hur många har katt? b. Hur många har hund? c. Hur många har endera katt eller hund? d. Vad är andelen bland kattägare som också äger hund? e. Vad är andelen bland hundägare som också äger katt? f. Vad är den totala andelen hundägare?

Äger kattÄger inte kattTotalt
Äger hund41115
Äger inte hund3710
Totalt71825

  1. 7 personer har katt.
  2. 15 personer har hund.
  3. 11 + 3 = 14 personer har endera katt eller hund (men inte både och).
  4. $\frac{4}{7}\approx$ 57%
  5. $\frac{4}{15}\approx$ 27%
  6. $\frac{15}{25}\approx$ 60%
Svar: A. 4 personer B. 7 personer C. 14 personer D. 57% E. 27% F. 60%.
Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu