Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
aritmetik_icon

Rötter på Högskoleprovet

Sammanfattning Rötter på Högskoleprovet

RotregelExempel
$\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a\cdot b}$$\sqrt{3}\cdot \sqrt{12}=\sqrt{36}=6$
$\sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$\sqrt{\frac{9}{4}}=\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}}=\frac32$
$a\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a^nb}$$2\sqrt{2}=\sqrt{2^22}=\sqrt{8}$
$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$$8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = 2^2=4$

Kvadratrötter

Kvadratroten ur talet $x$ betecknas $\sqrt{x}$ och läses kvadratroten ur $x$ eller bara roten ur $x.$ Exempelvis $\sqrt{4}=2$ eftersom $2 \cdot 2 = 4.$

Eftersom $\sqrt{x} = x^{1/2}$, vilket är en potens med basen $x$ och exponenten $1/2,$ så gäller potenslagarna även för rötter:

Använd multiplikationstabellen för att lära dig vanligt förekommande rötter, exempel:

Du kan även använda multiplikationstabellen för att kontrollera om du gjort rätt antagande om värdet av roten ur ett tal. $\sqrt{2}\approx 1,4$ eftersom $1,4^2 = 1,96 \approx 2.$

Exempel: Kvadratrötter 1

Vad är $\boldsymbol{\sqrt{64 \cdot 81}?}$

$\sqrt{64 \cdot 81} = \sqrt{64} \cdot \sqrt{81} = 8 \cdot 9 = 72$

Svar: $\sqrt{64 \cdot 81} = 72$

Exempel: Kvadratrötter 2

Vad är $\boldsymbol{\frac{\sqrt75}{\sqrt3}?}$

$\frac{\sqrt75}{\sqrt3}=\sqrt{\frac{75}3}=\sqrt{25}=5$

Svar: $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt3}=5$

Exempel: Kvadratrötter 3

Vilken kvantitet är störst?

I. $\sqrt{27} - \sqrt{12}$

II. $\sqrt{3}$

För kvantitet I utnyttjar vi rotreglerna och skriver:

$\sqrt{27} - \sqrt{12} = \sqrt{9 \cdot 3} - \sqrt{4 \cdot 3} =$

$\sqrt{9} \cdot \sqrt{3} - \sqrt{4} \cdot \sqrt{3}=$

$3\sqrt{3} - 2\sqrt{3}=$

$=\sqrt{3}(3-2)=\sqrt{3}$

Svar: Kvantitet I = kvantitet II

Uppskatta rötter

Utnyttja de rötter du kan för att lösa uppgifter med rötter du inte kan.

Exempel: Uppskatta rötter

Vad är $\boldsymbol{\sqrt{13}?}$

$\sqrt{13}$ är större än $\sqrt{9}=3$ och mindre än $\sqrt{16}=4$.

$13$ ligger ganska nära mitten av $9$ och $16,$ men något närmare $16.$

Vi provar $3,6$ och beräknar $3,6^2=12,96$. Dvs. $\sqrt{13}\approx3,6$

Svar: $\sqrt{13}\approx3,6$

Beräkna större kvadratrötter genom primtalsfaktorisering.

Primtalsfaktorisering är användbart även för att beräkna rötter, vilket vi visar i nästa exempel.

Exempel: Beräkna rötter med hjälp av primtalsfaktorisering

Vad är $\boldsymbol{\sqrt{2916}?}$

$2916$ är ett jämnt tal som vi kan dela två gånger och får då $729.$

$729$ är jämnt delbart med tre $(7 + 2 + 9 = 18)$ och $\frac{729}{3}=243.$

$243$ är jämnt delbart med tre $(2 + 4 + 3 = 9)$ och $\frac{243}{3}=81.$

$81$ känner vi igen från nians tabell som $81=9 \cdot 9 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3.$

Dvs. $2916 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

$ = 4 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9$

Vi drar roten ur bägge led vilket ger $\sqrt{2916}=\sqrt{4}\cdot \sqrt{9} \cdot \sqrt{9} \cdot \sqrt{9}$

$=2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 54$

Svar: $\sqrt{2916}=54$

Kubikrötter och högre ordningens rötter

Kubikroten ur ett tal $x$ betecknas $\sqrt[3]{x}$ och läsas kubikroten ur $x$ eller tredjeroten ur $x.$ Exempelvis $\sqrt[3]{1000}=10$ eftersom $10^3 = 1000.$

Till skillnad från kvadratrötter är kubikrötter även definierade för negativa tal. Exempelvis är $\sqrt[3]{-8}=-2$ eftersom $-2^3 = -2^3 = -8.$

Allmänt gäller att $\sqrt[a]{b}={b}^{{}^{\frac{1}{a}}}$. Exempelvis är $\sqrt[4]{10000}=10000^{\frac{1}{4}}=10$ eftersom $10^4 = 10 000.$ Även för kubikrötter och högre ordningens rötter gäller potenslagarna:

Exempel: Kubikrötter 1

Vad är $\boldsymbol{8^{\frac{2}{3}}?}$

I potensen $8^{\frac{2}{3}}$ så är basen 8 och exponenten $\frac23$. Den här uppgiften kan vi beräkna endera genom att använda oss av potenslagen för multiplikation eller potenslagen för exponenter med bråk:

Potenslagen för multiplikation: $8^{\frac{2}{3}}=8^{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{8} = 2 \cdot 2=4$

Potenslagen för exponenter med bråk: ${8}^{{}^{\frac{2}{3}}}=\sqrt[3]{8^2} = (\sqrt[3]{8})^2=2^2=4$

Svar: $8^{\frac{2}{3}}=4$

Exempel: Kubikrötter 2

Vad är $\boldsymbol{\sqrt[3]{27}\cdot27^{-1/3}?}$

Vi kan endera skriva om talet med negativ exponent som ett bråk eller utnyttja potenslagen för multiplikation:

Vi skriver om talet som ett bråk: $\sqrt[3]{27}\cdot27^{-1/3}=\frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{27}}=1$

Vi utnyttjar potenslagen för multiplikation: $\sqrt[3]{27}\cdot27^{-1/3}=27^{1/3+-1/3}=27^0=1$

Svar: $\sqrt[3]{27}\cdot27^{-1/3}=1$

Exempel: Kubikrötter 3

Vad är $\boldsymbol{\large{\boldsymbol{\frac{\sqrt[3]{729}}{\sqrt[3]{27}}?}}}$

Med våra räkneregler till hjälp vet vi att både $729$ och $27$ är jämnt delbara med tre. Primtalsfaktorisering ger:

$\large{\frac{\sqrt[3]{729}}{\sqrt[3]{27}}=\frac{\sqrt[3]{9^3}}{\sqrt[3]{3^3}}=}\frac93=3$

Svar: $\large{\frac{\sqrt[3]{729}}{\sqrt[3]{27}}}=3$
Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu