Hem Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Allarätt.nu Högskoleprovet Logotype
HÖGSKOLEPROVET

Allarätt.nu Högskoleprovet LogotypeHÖGSKOLEPROVET

Högskoleprovet - Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!

 

 STARTA ÖVNINGSPROV navigate_next 
 STARTA ÖVNINGSPROV navigate_next 
geometri_icon

Fyrhörningar på Högskoleprovet

Sammanfattning Fyrhörningar på Högskoleprovet

Fyrhörningar: Kvadrat, Rektangel, Parallellogram och Parallelltrapets

De fyrhörningar vi går igenom i kapitlet är:

Kvadrat

kvadrat

I en kvadrat är alla sidor lika långa och alla vinklar är räta. $$Omkrets = 4s$$ $$Area=s^2$$ $$Vinkelsumma = 4\cdot90^o=360^o$$

Rektangel

rektangel

På samma sätt som i en kvadrat är alla vinklar i en rektangel räta, motstående sidor är parallella och lika långa men till skillnad från kvadraten är längden och höjden olika. $$Omkrets = 2(b+h)$$ $$Area=bh$$ $$Vinkelsumma = 4\cdot90^o=360^o$$

Parallellogram och romb

Parallellogram och romb

I en parallellogram är motstående sidor parallella och lika långa. Vinklarna i en parallellogram kan vara räta, men behöver inte vara det. Om en vinkel i en parallellogram är rät, så är de övriga vinklarna också räta. Motstående vinklar i parallellogrammen är lika stora, dvs vinkeln A = vinkeln D och vinkeln B = vinkeln C.

Om två närliggande sidor i en parallellogram är lika stora, så är parallellogrammen liksidig. I en parallellogram halverar diagonalerna varandra. Diagonalen delar en parallellogram i två kongruenta trianglar, dvs motsvarande sidor är lika långa och motsvarande vinklar är lika långa.

En romb är en parallellogram där fyrhörningens alla sidor har samma längd.

$$Omkrets = 2(a+b)$$ $$Area=bh$$ $$Vinkelsumma = A+B+C+D=360^o$$

Parallelltrapets

parallelltrapets

Ett parallelltrapets är en fyrhörning där två sidor är parallella. I ett likbent trapets är vinklarna vid basen lika stora (vinkeln A = vinkeln B), de icke-parallella sidorna lika stora (sidan c = sidan d) och motstående vinklar är supplementvinklar (vinkeln A + vinkeln D = 180° och vinkeln B + vinkeln C = 180°).

$$Omkrets = a+b+c+d$$ $$Area=\frac{h(a+b)}{2}$$ $$Vinkelsumma = A+B+C+D=360^o$$

Exempel: Likbent Parallelltrapets

I den likbenta parallelltrapetsen är vinkeln XYZ = 3x + 19 och vinkeln WXY = x + 1. Beräkna x.

parallelltrapets2

Vi vet att i ett likbent parallelltrapets är motstående vinklar supplementvinklar, dvs:
XYZ + WXY = 180°
(3x + 19) + (x + 1) = 180°
4x + 20 = 180°
x = $\frac{180-20}{4}$ = 40°

Svar: x = 40°

Exempel: Omkrets av en Parallellogram

Beräkna omkretsen av parallellogramen om längden på den horisontella sidan är 12 cm.

parallellogram2

Omkretsen av en parallellogram är 2(a + b). Enligt texten är basen, b = 12 cm. Vi använder pythagoras sats för att beräkna sidan a, där a utgör hypotenusan av triangeln med basen (12 - 8) = 4 cm och höjden 3 cm:
$a^2=4^2+3^2 \Rightarrow b = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25}=5$
Omkretsen = 2(a + b) = 2(5 + 12) = 34 cm

Svar: Omkretsen = 34 cm