Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
geometri_icon

Fyrhörningar på Högskoleprovet

Sammanfattning Fyrhörningar på Högskoleprovet

Fyrhörningar: Kvadrat, Rektangel, Parallellogram och Parallelltrapets

De fyrhörningar vi går igenom i kapitlet är:

Kvadrat

kvadrat

I en kvadrat är alla sidor lika långa och alla vinklar är räta. $$Omkrets = 4s$$ $$Area=s^2$$ $$Diagonalen = \sqrt{2}\cdot s$$ $$Vinkelsumma = 4\cdot90^o=360^o$$

Rektangel

rektangel

På samma sätt som i en kvadrat är alla vinklar i en rektangel räta, motstående sidor är parallella och lika långa men till skillnad från kvadraten är längden och höjden olika. $$Omkrets = 2(b+h)$$ $$Area=bh$$ $$Vinkelsumma = 4\cdot90^o=360^o$$
Exempel: Kvadrat

Vad är $\boldsymbol{a?}$

kvadrat2

Diagonalen i en kvadrat delar in kvadraten i två rätvinkliga och likbenta trianglar med kateterna lika med kvadratens sida. I rätvinkliga trianglar kan vi använda Pythagoras sats:

$a = \sqrt{10^2+10^2}=\sqrt{2 \cdot 10^2}=10 \sqrt{2}$

Svar: $a = 10 \sqrt{2}$

Diagonalen i en kvadrat är alltid lika med sidan multiplicerat med roten ur två.

Exempel: Kvadrat 2

I kvadraten $ABCD$ med sidan $x$ är $M$ mittpunkten på sidan $AB,$ $N$ är mittpunkt på sidan $CD$ och $O$ är mittpunkt på sidan $NC.$ Vad är arean $\boldsymbol{AMOD?}$

kvadrat3

$AMOD$ kan vi dela upp i en rektangel med sidorna $\frac{x}{2}$ och $x$ och en triangel med basen $\frac{x}{4}$ och höjden $x:$

Arean av rektangeln $= x \cdot \frac{x}{2} = \frac{x^2}{2}$

Arean av triangeln $= \frac{x \cdot \frac{x}{4}}{2}=\frac{x^2}{8}$

Arean av $AMOD = \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{8} = \frac{4x^2+x^2}{8}=\frac{5x^2}{8}$

Svar: Arean $AMOD = \frac{5x^2}{8}$

Exempel: Kvadrat 3

Två likbenta och rätvinkliga trianglar med samma bas och höjd med längden $s$ sammanfogas enligt figuren nedan. Arean av den sammanfogade figuren är $36\,cm^2$. Hur lång är längden $\boldsymbol{d}$ i den sammanfogade figuren?

kvadrat4

Vi vet att diagonalen $d$ av alla kvadrater kan beräknas som $d=\sqrt{2}\cdot s$. Sidan $s$ beräknar vi som $\sqrt{arean}=\sqrt{36}=6\,cm.$ Vilket ger oss $d=6\sqrt{2}\,cm.$

Svar: $d=6\sqrt{2}\,cm.$

Exempel: Kvadrat och Cirkel

Kvadraten $K_1$ är inskriven i en cirkel med mittpunkten $M$. En annan kvadrat $K_2$ omskriver samma cirkel. De två kvadraternas respektive sida tangerar cirkeln enligt figuren nedan.

Kvantitet I: Arean av $K_2$

Kvantitet II: $2\cdot$ Arean av $K_1$

Vi kallar:

För att beräkna $s_1$ använder vi pythagoras sats: $s_1^2+s_1^2=(2r)^2$

$2s_1^2=4r^2$

$s_1^2=2r^2 \Rightarrow s_1=\sqrt{2}r$

Kvantitet I $=$ Area $K_2=s_2^2=(2r)^2=4r^2$

Kvantitet II $=2s_1^2=2(\sqrt{2}r)^2=4r^2$

Kvantitet I = II.

Svar: Kvantitet I = II

Exempel: Rektangel

Vad är a?

rektangel2

På samma sätt som i en kvadrat, så delar diagonalen i rektangeln upp den i två rätvinkliga trianglar. Däremot är inte trianglarna likbenta som då vi delar upp kvadraten med en diagonal. Vi använder Pythagoras sats för att beräkna $a:$

$a = \sqrt{5^2+10^2}=\sqrt{125}$

Svar: $a = \sqrt{125}$

Parallellogram och romb

Parallellogram och romb

I en parallellogram är motstående sidor parallella och lika långa. Vinklarna i en parallellogram kan vara räta, men behöver inte vara det. Om en vinkel i en parallellogram är rät, så är de övriga vinklarna också räta. Motstående vinklar i parallellogrammen är lika stora, dvs vinkeln $A =$ vinkeln $D$ och vinkeln $B =$ vinkeln $C.$

Om två närliggande sidor i en parallellogram är lika stora, så är parallellogrammen liksidig. I en parallellogram halverar diagonalerna varandra. Diagonalen delar en parallellogram i två kongruenta trianglar, dvs motsvarande sidor är lika långa och motsvarande vinklar är lika långa.

En romb är en parallellogram där fyrhörningens alla sidor har samma längd.

$$Omkrets = 2(a+b)$$ $$Area=bh$$ $$Vinkelsumma = A+B+C+D=360^o$$

Exempel: Vinklar i en Parallellogram

$ABCD$ är en parallellogram. Vad är y?

parallellogram3

Vinkelsumman i en parallellogram är $360^o$ och motstående vinklar är lika stora vilket ger oss:

$2(4y + 5y) = 360^o$

$18y = 360^o$

$y = \frac{360^o}{18} = 20^o$

Svar: $y = 20^o$

Exempel: Omkrets av en Parallellogram

Beräkna omkretsen av parallellogrammen om längden på den horisontella sidan är $\boldsymbol{12\, cm.}$

parallellogram2

Omkretsen av en parallellogram är $2(a + b).$ Enligt texten är basen, $b = 12\, cm.$ Vi använder pythagoras sats för att beräkna sidan $a,$ där $a$ utgör hypotenusan av triangeln med basen $(12 - 8) = 4\, cm$ och höjden $3\, cm:$

$a^2=4^2+3^2 \Rightarrow b = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25}=5$

Omkretsen $= 2(a + b) = 2(5 + 12) = 34\, cm.$

Svar: Omkretsen $= 34\, cm.$

Parallelltrapets

parallelltrapets

Ett parallelltrapets är en fyrhörning där två sidor är parallella. I ett likbent trapets är vinklarna vid basen lika stora $($vinkeln $A =$ vinkeln $B),$ de icke-parallella sidorna lika stora $($sidan $c =$ sidan $d)$ och motstående vinklar är supplementvinklar $($vinkeln $A +$ vinkeln $D = 180^o$ och vinkeln $B +$ vinkeln $C = 180^o).$

$$Omkrets = a+b+c+d$$ $$Area=\frac{h(a+b)}{2}$$ $$Vinkelsumma = A+B+C+D=360^o$$

Exempel: Likbent Parallelltrapets

I det likbenta parallelltrapetsen är vinkeln $XYZ = 3x + 19$ och vinkeln $WXY = x + 1.$ Beräkna $\boldsymbol{x.}$

parallelltrapets2

Vi vet att i ett likbent parallelltrapets är motstående vinklar supplementvinklar, dvs:

$XYZ + WXY = 180^o$

$(3x + 19) + (x + 1) = 180^o$

$4x + 20 = 180^o$

$x = \frac{180-20}{4} = 40^o$

Svar: $x = 40^o$
Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu