Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
DTK 

DTK på Högskoleprovet

Sammanfattning DTK på Högskoleprovet

Förbered dig till DTK på Högskoleprovet

DTK på Högskoleprovet

På AllaRätt.nu och Matematiken på Högskoleprovet har vi samlat teori till högskoleprovets kvantitativa delar. Tre kapitel ägnar vi åt DTK, nämligen Diagram, Tabeller och Kartor.

Tips och strategier för att lyckas med DTK på Högskoleprovet

Att plugga Diagram är det kanske allra bästa tipset överhuvudtaget för att nå ett bra resultat på högskoleprovet. DTK är det delprov som tillsammans med XYZ ger högst poäng. På DTK står Diagram för cirka två tredjedelar av uppgifterna. Det finns alltså cirka 15 till 16 poäng att hämta hem om du lär dig att bemästra Diagram på Högskoleprovet.

Om du behöver chansa, så är det bra att känna till att svarsalternativet B är vanligaste rätt svarsalternativ på DTK och står för cirka en tredjedel av de rätta svaren. Minst vanligt är A som står för 20%. Läs mer om sammanställning av rätt svarsalternativ på Om Högskoleprovet.

Kapitlet Räkneregler på Matematiken på Högskoleprovet är speciellt viktigt för DTK-uppgifter. Du behöver ofta avrunda ditt svar och noggrannheten i din avrundning beror på hur stor skillnad det är mellan de olika svarsalternativen. Stor skillnad mellan svarsalternativen gör att du inte behöver vara lika noggrann som om det är liten skillnad. Lär dig reglerna för avrundning och öva ofta. Komplementräkning är ibland ett effektivt sätt att snabbt summera tal. Som alltid gäller att förenkla uppgiften så långt som möjligt. Det här gäller inte bara DTK utan alla uppgifter i den kvantitativa delen. Exempelvis är det ofta enklare att räkna med heltal än med decimaltal. De tricken och reglerna som vi lär ut för att lösa tal med procent och bråk är bra att lära dig och att öva på.

Var noggrann vid avläsning. Linjalen du får ta med dig behöver du enbart till DTK och framförallt till kartor och för att beräkna avstånd. Om du ofta gör avläsningsfel, ta för vana att mäta två gånger. Läs titel, beskrivning, fotnoter, text vid sidan av eller under diagrammet, tabellen eller kartan. Ofta är det denna text som styr dig var du ska hitta svaret till uppgiften. Var noggrann med enheter och prefix och speciellt då du adderar/subtraherar/etc. så att du inte blandar enheter. Plugga effektivt och analysera vad du har svårt för, exempelvis diagram, och gör uppgifter med diagram för att bli bättre.

Vanligaste uppgifterna på DTK

På DTK är det vanligast med uppgifter om diagram, därefter tabeller och sedan kartor.

Av de 24 DTK-uppgifterna i ett högskoleprov är fördelningen vanligtvis:

DiagramTabellerKartor

Svåraste uppgifterna på DTK

Enligt vår statistik på AllaRätt.nu är DTK-uppgifterna på Högskoleprovet om kartor svårast, följt av tabeller och slutligen diagram. I genomsnitt har användarna på AllaRätt.nu följande fördelning:

Lär dig att tolka diagram på Högskoleprovet

De diagram som vanligen förekommer på högskoleprovet och som vi går igenom på Diagram på Högskoleprovet är:

Alla diagram ser olika ut och besvarar de data de representerar på olika sätt. För att få ett bra resultat på uppgifter med diagram behöver du öva mycket.

heartline

Exempel på uppgift om diagram på högskoleprovet DTK

Exempel: DTK från 2015 Höst Provpass 5 Uppgift 29:

Hur stor andel av ammoniakavgången 2003 kom från stallgödsel, lagring?

Klicka här för att öppna texten

 1. Hälften
 2. En tredjedel
 3. En fjärdedel
 4. En femtedel

högskoleprovet 2015 Höst dtk Provpass 5 Uppgift 29

Vi söker upp stapeln 2003 och mäter höjden på det område som motsvarar stallgödsel, lagring vilket vi får till (25 - 9) = 16 [1000-tal ton]. Därefter mäter vi hela stapeln vilket är cirka 47 [1000-tal ton].

Andelen är således lika med $\frac{16}{47}\approx\frac{16}{48}=\frac13$

Svar: En tredjedel (vilket motsvarar svarsalternativet B i uppgiften).

Uppbyggnad av tabeller på Högskoleprovet

I kapitlet Tabeller på Högskoleprovet går vi igenom hur tabeller är uppbyggda med ingående tabelldelar: Celler, rader och kolumner. Hur man beräknar tabellens delsummor med radsumma och kolumnsumma samt tabellsumma. Ofta behöver vi göra beräkningar och förstå innehållet i frekvenstabeller med tabellkategorier samt hur du beräknar relativ frekvens. Då vi ska besvara andelar av en viss tabellcell i förhållande till det hela, så är det viktigt att vi är noggranna med "det hela". Representeras det hela av kolumnsumman eller radsumman eller tabellsumman?

diamondline

Exempel på uppgift om tabeller på högskoleprovet DTK

Exempel: DTK från 2013 Höst Provpass 5 Uppgift 32:

Hur stor andel av kvinnorna i åldersgruppen 20-24 år var gifta år 1900?

Klicka här för att öppna texten

 1. 1/10
 2. 1/5
 3. 1/4
 4. 1/3

högskoleprovet 2013 Höst dtk Provpass 5 Uppgift 32

Kolumn två i tabellen har rubriken Ogifta/Kvinnor. Vi söker upp raden 20 - 24 år och läser 40 838. Längst till höger på tabellraden finner vi totalen 210 048.

Andelen är således lika med $\frac{40838}{210048}\approx\frac{40000}{200000}=\frac{4}{20}=\frac15$

Svar: 1/5 (vilket motsvarar svarsalternativet B i uppgiften).

Lyckas med uppgifter om kartor på Högskoleprovet

För att lyckas med uppgifterna om kartor på högskoleprovet behöver du färdigheter i att läsa av och dra slutsatser av kartor. På kapitlet Kartor på Högskoleprovet går vi igenom de vanligaste förekommande kartorna: Politiska kartor, fysiska kartor, topografiska kartor, klimatkartor, ekonomiska kartor och tematiska kartor.

Du behöver också lära dig de 16 väderstrecken, hur du beräknar avstånd med kartskala, vad kartsymboler är och hur de tolkas.

heartline

Exempel på uppgift om kartor på högskoleprovet DTK

Exempel: DTK från 2012 Höst Provpass 4 Uppgift 37:

Innan metersystemet blev officiellt svenskt måttsystem 1878 var alnar det längdmått som användes, där 1 aln motsvarade 0,6 meter. Hur många alnar var det fågelvägen mellan Vågen vid Järntorget och Draktornet?

Klicka här för att öppna texten

 1. 310 alnar
 2. 500 alnar
 3. 830 alnar
 4. 1 020 alnar

högskoleprovet 2012 Höst dtk Provpass4 Uppgift37

Vi letar först upp de två punkterna på kartan som uppgiften refererar till. Järntorget finner vi sydöst på kartan och vid Järntorget finns Vågen. Draktornet ligger i riktningen nordväst och längst ut på Den yngre stadsmuren (enligt kartförklaringen). Vi tar fram linjalen och mäter avståndet mellan dessa punkter vilket vi får till 7 cm. Därefter mäter vi kartskalan, som motsvarar 200 meter, till 3 cm. 7 cm motsvarar således $\frac73 \cdot 200 \approx 450$ m.

Nu ska vi göra om avståndet 450 meter till alnar. 1 aln motsvarar 0,6 meter enligt uppgiften. Då är 450 meter = $\frac{450}{0,6}\approx \frac {450}{0,5}=450 \cdot 2=900$ alnar.

Det närmaste svarsalternativet till vår uträkning är C. 830 alnar.

Svar: 830 alnar (vilket motsvarar svarsalternativet C).

Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu