Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
ORD MEK 

ORD och MEK på Högskoleprovet

Sammanfattning ORD och MEK på Högskoleprovet

Förbered dig till ORD och MEK på Högskoleprovet

ORD och MEK på Högskoleprovet

NYHET! Utöver uppgifterna från Högskoleprovet kan du på AllaRätt.nu och Interaktiva övningsprov öva dig på fler än 8500 utvalda ord och begrepp och fler än 100 MEK-uppgifter signerade AllaRätt.nu. Det kommer att hjälpa dig att utöka ditt ordförråd och ökar dina chanser att skriva ett bra resultat. Välj delprovet AllaRätt.nu och ORD. Väljer du AllaRätt.nu/ORD på Interaktiva Högskoleprov finner du 429 olika delprov i nedrullningslistan märkta med AllaRätt.nu. Varje delprov består av 20 ord-uppgifter. Du kan även välja att slumpa fram ord från vår databas. På samma sätt kan du välja AllaRätt.nu och MEK vilket ger dig sex prov att välja bland med 20 uppgifter i varje prov.

Andra sätt att förbättra ditt ordförråd är att träna på texter. Texterna för LÄS på gamla högskoleprov är utmärkta att öva på. Även nyhetstidningar, facktidningar och korsord hjälper dig att öva upp ordförrådet. Att läsa texter och inte enbart plugga in glosor övar även upp din förståelse för begrepp och att sätta in orden i rätt sammanhang, vilket testas i MEK.

Förstå sammanhanget. På MEK får du en eller flera meningar där ord utelämnats. Fastna inte på ord du inte kan, utan försök istället förstå sammanhanget vilket många gånger kan leda dig till rätt svar.

Exempel på uppgift på högskoleprovet ORD

Exempel: ORD från 2000 Höst Uppgift 1:

baxna

 1. somna
 2. kikna
 3. blekna
 4. domna
 5. häpna

Ordet baxna betyder häpna enligt Svenska Akademins Ordlista (SAOL), vilket blir vårt svar.

Svar: Svarsalternativ E, häpna.

Exempel på uppgift på högskoleprovet MEK

Exempel: MEK från 2021 Höst Provpass 2 Uppgift 22:

Efter att full betalning _____ och kommit oss _____ är du välkommen att hämta dina föremål hos oss på Auktionsverket.

 1. erlagts - till handa
 2. avsatts - till godo
 3. bifogats - till rätta
 4. utförts - till pass

Den första luckan står tillsammans med ordet betalning. Ett annat ord för att säga att man betalat något är att säga erlagt betalning. Den andra luckan kommer efter att betalning erlagts och enligt texten ska betalning erläggas till "oss". Till handa betyder enligt SAOL att det är i någons innehav, alltså att betalningen erlagts till oss är samma sak som att "vi" har fått betalningen till handa.

Rätt svar är alltså erlagts - till handa.

Svar: Svarsalternativ A, erlagts - till handa.

Svåraste orden på högskoleprovet

Att ett ord på högskoleprovet anses som svårt beror endera på det själva ordet eller på svarsalternativen som ibland kan vara ganska lika. På AllaRätt.nu testar vi varje år tusentals studenter inför högskoleprovet och vi har sammanställt två listor med de svåraste orden. Dels de ord som enligt vår statistik har varit svårast på Högskoleprovet sedan 2011 och dels de svåraste orden som ännu inte förekommit på Högskoleprovet, men som finns med i vår databas och som du kan öva på.

Svåraste ordet på högskoleprovets sedan 2011

Det svåraste ordet på Högskoleprovet sedan 2011 är ordet förhärskande som betyder rådande och som enbart 34% svarat rätt på. Ordet förekom på Högskoleprovet 2012, Höst.

OrdBetydelse% RättÅr/Termin
förhärskanderådande34%2012, Höst
förefallatyckas35%2011, Höst
försagdblyg36%2013, Vår
inte på långt närlångt ifrån39%2017, Höst
utblottadruinerad40%2017, Höst
uppskörtadlurad att betala för mycket40%2012, Höst
anstötliguppförande41%2021, Vår, Maj
utmätata i beslag41%2018, Vår
nyckfulloberäknelig41%2013, Vår
genmälasvara41%2013, Vår
förfarasbli oanvändbar42%2012, Höst
umbärligonödig42%2018, Vår
gångbargiltig42%2016, Höst
överlagdförhastad42%2021, Vår, Maj
rundligriklig42%2014, Vår
särdelesutomordentligt43%2011, Höst
förorättadsårad43%2014, Vår
chimärinbillning43%2015, Vår
försittamissa44%2017, Vår
omedgörligobeveklig44%2012, Vår

heartline

Svåra ord som ännu inte varit på högskoleprovet

På AllaRätt.nu kan du öva dig på fler än 8500 utvalda ord och begrepp som ännu inte kommit på Högskoleprovet. De ord som enligt vår statistik är svårast finner du i listan nedan. På det senaste högskoleprovet förutsåg AllaRätt.nu 17 av 20 ord. Prova själv våra interaktiva ordprov och skaffa dig ett försprång inför Högskoleprovet!

Morfem på Högskoleprovet

Alla ord är uppbyggda av så kallade morfem. Morfem binder ihop ordet i olika delar kallade rot eller stam och affix. Roten är ordets minsta beståndsdel och affixet modifierar ordet. Vanliga affix är prefix och suffix. Samma prefix eller suffix återkommer ofta för att beskriva olika slags ord. Genom att förstå betydelsen av prefixet och suffixet kan du därför förstå vad ordet betyder utan att nödvändigtvis ha sett det förut.

diamondline

Prefix på Högskoleprovet

Lär dig avkoda ordet på Högskoleprovet med hjälp av dess prefix. Prefix är ord som läggs till före ordets rot, exempelvis prefixet be- som betyder göra till eller bli till och exempelvis används i orden berika, betala och bejaka.

Fler exempel på prefix:

Klicka här för lista på ännu fler prefix

heartline

Suffix på Högkoleprovet

Suffix läggs till efter ordets rot. Exempelvis suffixet -ism som anger inriktning inom ett större sammanhang, exempelvis inom religion, filosofi, konst, litteratur. -Ism används bland annat i följande ord som förekommit i högskoleprovet tidigare: narcissism (förälskelse i det egna jaget) och defaitism (uppgivenhet).

Fler exempel på suffix:

Klicka här för lista på ännu fler suffix

diamondline

Lånord på Högskoleprovet

Många svenska ord är lånord. Om du inte vet vad ordet betyder, kan du kanske härleda ordet från ett annat språk. På högskoleprovet 2019 Höst fanns ordet petitess (obetydlighet). Petitess kommer från franskans petit som betyder liten.

Fler exempel på lånord:

×

Prefix

 • a- ej
 • ab- ej
 • aero- luft
 • akt respekt, hänsyn
 • akva- vatten
 • ambi- båda
 • amfi- båda
 • an- ej
 • ana- sönder
 • anno- år
 • ante- före
 • anti- mot, ej
 • ark ursprunglig, gammal
 • audi- ljud, röst
 • auto- själv
 • avia- flyg
 • be- göra till, bli till
 • bi- två
 • bi- bredvid, sido-
 • bio liv
 • brav- något skickligt
 • de- ej
 • demo folk
 • des- ej
 • di-, diko- två
 • dia- genom, mellan
 • dis- ej, isär
 • dys- dålig
 • ekvi- lika
 • ence- hjärn
 • endo- inifrån
 • epi- på, efter
 • eu- väl, bra
 • ex- ut
 • exo- utåt
 • fin liten, noggrann
 • fon ljud
 • gastro- mage
 • gen- släkt
 • gen- mot, tillbaka
 • geo- jord, mark
 • graf, gram bild och skrift
 • hår- väldigt liten
 • hema- blod
 • herb- växt
 • here- arv
 • hetero- olikartad
 • hög- uppblåst, nedlåtande
 • homo- lika
 • hydro- vatten
 • hyper- över
 • hypo- under
 • im-, in- ej
 • in- in
 • inter- mellan
 • iso- lika
 • kardio- hjärta
 • karne- kött, kropp
 • kogn tänka, känna igen
 • kolo- tarm
 • korp- kropp
 • kron- tid
 • lit sten
 • makro- stor
 • mem minne
 • mikro- liten
 • mono- en
 • mort- död
 • nat- födsel
 • nekro- död
 • neo- ny
 • neuro- nerv
 • nomen namn
 • nov ny
 • nym namn
 • o- inte
 • oftamo öga
 • okula öga
 • omni- allt
 • ora- tala
 • orto- rätt, rät
 • oto- öra
 • pan- allt
 • para- bredvid, mot
 • patos känsla/lidande
 • peri- omkring
 • poly- många
 • post- efter
 • pre- före
 • pro- för, före
 • re- tillbaka, åter
 • retro- tillbaka, åter
 • sek skära, dela
 • skop se
 • soma kropp
 • spekt se
 • stat stilla, ställning
 • sub- under
 • super-, supra- över
 • sym-, sym- samman, med
 • temp- tid
 • teo gud
 • term- värme
 • terra- jord, mark
 • tomo dela
 • top plats, ställe
 • trans- över till andra sidan
 • tri- tre
 • uni- en
 • val värde
 • veder- mot
 • veri- rätt, sann
 • vid-, vitt- bred, brett
 • vita liv

Slut på texten

×

Suffix

 • -aktig som liknar
 • -ande handling, tillstånd
 • -ans
 • -are
 • -bar möjlighet
 • -bios liv
 • -dera de
 • -dom tillstånd
 • -ende handling, tillstånd
 • -fil kärlek
 • -fobi rädsla
 • -fon ljud
 • -för
 • -gen orsakande
 • -grafi skrift
 • -haltig som innehåller ämne
 • -het egenskap
 • -id ämnesnamn; kemiska föreningar
 • -ik vetenskap, lära, konst
 • -ing handling, tillstånd
 • -ism riktning, egenskap
 • -ist utövare, specialist
 • -ium betecknar grundämne
 • -krati välde
 • -ledes på angivet sätt
 • -lig att utsättas för
 • -log studie (av)
 • -logi lära, vetenskap
 • -man
 • -mani sjukligt beteende
 • -mässig uppfyllande krav
 • -ning handling, tillstånd
 • -nom
 • -nomi kunskapsområde
 • -on bär
 • -or
 • -pati sjukdom, lidande
 • -ped
 • -pedi behandling
 • -sam tillstånd
 • -skap tillstånd
 • -som
 • -tek samling
 • -tion
 • -tron redskap, verktyg
 • -tos sockerart
 • -ör aktör

Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu