Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
LÄS ELF 

LÄS och ELF på Högskoleprovet

Sammanfattning LÄS och ELF på Högskoleprovet

Förbered dig till Högskoleprovets LÄS och ELF

LÄS och ELF på Högskoleprovet

Läsförståelse på Högskoleprovet för ELF och LÄS

Det finns flera olika tekniker för att läsa texten och för att få läsförståelse på LÄS och ELF. Exempelvis:

Vad som passar bäst beror bl.a. på hur snabbt du läser och om texten är kort eller lång. Du har lite drygt 2 minuter per fråga. Använd tiden så att det passar just dig. Det går att öva sig i läsförståelse och bli bättre. Om du läser texten innan du börjar med uppgifterna, läs aktivt:

heartline

Uppgifterna på LÄS och ELF

Det finns typiska uppgifter som ofta förekommer på Högskoleprovet. Exempel;

Sådana öppna, generella uppgifter är bäst att spara till sist. Då du besvarat övriga uppgifter och läst materialet ytterligare, kan du enklare besvara dessa.

Lättaste först. Enligt samma devis som ovan. Gör de lättaste uppgifterna först. Då du börjar med uppgifterna, leta efter nyckelord som har en positiv eller negativ beskrivning. Exempel:

Kontext. Kontext är också viktigt. Titta inte bara på det exakta avsnitt som är relevant för frågan. Sök även igenom texten före och efter. Leta efter kontrastord som "dock", "snarare än" eller "fortfarande". Adjektiv och adverb används för att beskriva något och kan ge dig ledtrådar till rätt svar. Om du går direkt på uppgifterna och söker efter vissa ord i texten, lägg även uppmärksamhet på beskrivningar som kan besvara det du söker, men med andra ord.

Försök att ställa in dig på att engagera dig i texten. Det är lättare att ta till sig en text som du är intresserad av än tvärtom. Krångla inte till det. Kom ihåg att det är läsförståelse. LÄS och ELF utgår aldrig från andra sakkunskaper än språk. Detsamma gäller ord du inte kan och som du oftast kan hoppa över. Uteslutning av felaktiga svarsalternativ är ett ytterligare sätt att öka dina chanser att svara rätt.

Exempel på uppgift på högskoleprovet LÄS

Exempel: LÄS från 2011 Vår Provpass 3 Uppgift 14:

Vad kan telomerernas längd vara ett mått på, enligt texten?

Klicka här för att öppna texten

  1. I vilken grad kromosomerna innehåller DNA.
  2. I vilken grad kroppen kan reparera skador.
  3. I vilken grad DNA kopieras vid celldelningar.
  4. I vilken grad kroppen har utsatts för genetiska vävnadsförändringar.

Den andra meningen i det andra stycket är Det har på senare år framförts teorier om att telomerens längd kan ha betydelse för vävnadernas celldelningspotential och därmed regenerations- och läkningsförmåga.

Regeneration betyder återbildning, förnyelse och tillsammans med läkningsförmåga kan vi dra slutsatsen att svarsalternativ B. I vilken grad kroppen kan reparera skador är korrekt.

Svar: B: I vilken grad kroppen kan reparera skador.

diamondline

Exempel på uppgift på högskoleprovet ELF

Exempel: ELF från 2021 Vår Provpass 1 Uppgift 31:

What is the main point argued in this text?

Klicka här för att öppna texten

  1. Negative opinions can be more constructive than often recognized.
  2. Inability to accept other people’s judgements may cause social friction.
  3. Being constantly judgemental can be perceived as almost an obsession.
  4. Some people should welcome more critical views than they usually get.

Texten ger exempel på en rad områden där vi till och med betalar för att få bra kritik. Texten säger även att för somliga kan behovet att döma andra gå långt utöver en användbar social färdighet. But, for some of us, the need to pass judgement on others goes far beyond a useful social skill.

Bäst överensstämmelse finner vi svarsalternativ C. Being constantly judgemental can be perceived as almost an obsession.

Svar: C: Being constantly judgemental can be perceived as almost an obsession.

×

Telomerer

Kromosomerna bär våra arvsanlag och innehåller en lång tråd av DNA där hela eller delar av genomet befinner sig. Arvsmassan i kromosomerna måste kopieras varje gång våra celler delas. Under denna process kopieras inte de yttersta ändarna av DNA-tråden vilket gör att kopian är en smula avkortad. För att undgå att cellen förlorar viktig genetisk information vid varje celldelning består slutändarna på kromosomerna av okodade DNA-sekvenser som kallas telomerer.

För varje celldelning blir telomererna något kortare. När telomeren är för kort slutar cellen att dela sig, i en process som kallas "replicative cell senescence". Det har på senare år framförts teorier om att telomerens längd kan ha betydelse för vävnadernas celldelningspotential och därmed regenerations- och läkningsförmåga. Under normala fysiologiska förhållanden utsätts kroppens vävnader för varierande grad av belastning, vilket ställer höga krav på cellernas regenerations- och läkningsförmåga. Kroppens förmåga att regenerera sig och reparera vävnadsskador vilar på en väl fungerande celldelningspotential. Denna potential är således mycket viktig för att bevara en välutvecklad och adekvat funktion. En försämring av celldelningskapaciteten innebär en funktionsnedgång i vävnader och celler såsom muskelvävnaden eller immunförsvaret. Eftersom telomererna blir kortare efter varje celldelning utgör mätningen av telomerernas längd en parameter av betydelse för utvärdering av den regenerativa potentialen i vävnader.

Fawzi Kadi

Slut på texten

Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu